BOOK TIL KOMMENDE WEEKEND?

RING +45 71 96 98 97

Forretningsbetingelser for myselfie Aps

 

Forretningsbetingelser for myselfie Aps 

 1. Generelt
  • Hjemmesiden myselfie.dk drives af myselfie Aps, CVR-nr.: 37853909, Flegmade 11L th, 7100 Vejle, tlf: 71 96 98 97, e-mail: info@myselfie.dk.
  • Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle bestillinger fra myselfie Aps, herunder levering af billeder og udstyr bestilt gennem www.myselfie.dk, medmindre andet er aftalt med og skriftligt bekræftet af myselfie Aps.
  • De til enhver tid gældende forretningsbetingelser findes på myselfie.dk. Der tages forbehold for at foretage rettelser heri. 
 1. Aftaleindgåelse
  • Ved accept af nærværende forretningsbetingelser erklærer du, at have læst og forstået betingelserne. Du accepterer samtidig, at fremtidig korrespondance gennem aftaleforholdet kan ske via e-mail. 
 1. Varen
  • myselfie Aps leverer billeder fra dit arrangement taget med særligt myselfie-udstyr, som fremsendes til dig forud for dit arrangement.
  • Leverancen omfatter den vare, der er anført på den fremsendte ordrebekræftelse. Medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen, leveres billeder i original version. Det er muligt at få filter efter aftale leveret efter myselfie er returneret til myselfie Aps.
  • Der kan tages op til 5.000 billeder pr. arrangement uden wifi opkobling.
  • Billederne kan downloades på galleri.myselfie.dk senest 5 arbejdsdage efter myselfie Aps har modtaget udstyret retur, jf. punkt 7. Billederne leveres via Cloud-Service med login på www.myselfie.dk/pictures. Billederne slettes automatisk 45 dage efter de er uploadet. Det er kundens ansvar at få downloadet billederne inden for de 45 dage og efter de 45 dage har myselfie Aps ikke længere ansvaret for billederne, da de slettes permanent.  
   Er myselfie koblet på wifi vil billederne være tilgængelige på www.myselfie.dk/pictures med det samme. 
  • myselfie-udstyret erstatter ikke en fotograf, men er et sjovt og underholdende twist, Da der er store forskelle på lysforhold mv. alt efter tidspunkt på dagen og stedet, hvor arrangementet afholdes, gives der ingen garanti for kvaliteten af billederne.
  • Ophavsret – overgår rettighederne til billederne til kunden såfremt andet skriftligt er aftalt. 
 1. Ordrebekræftelse
  • Du foretager bestilling via hjemmesiden www.myselfie.dk eller ved fremsendelse af e-mail til info@myselfie.dk
  • På baggrund af din ordre fremsender myselfie Aps en skriftlig ordrebekræftelse pr. e-mail. Eventuelle ændringer til ordrebekræftelsen skal være indgivet skriftlig til myselfie Aps senest 5 arbejdsdage fra ordrebekræftelsens dato - dog senest 14 arbejdsdage inden arrangementet - ellers er ordrebekræftelsen bindende og endelig. Modtager du ikke en ordrebekræftelse inden for 1 dage, skal du straks kontakte myselfie Aps på info@myselfie.dk
  • myselfie Aps kan annullere en ordre, hvis det ikke er muligt at levere det bestilte udstyr. Du vil blive underrettet hurtigst muligt herom, ligesom enhver betaling på betalingskort vil blive annulleret/returneret. 
 1. Betalingsbetingelser
  • Priser for digitale billeder, herunder levering af udstyr fremgår af myselfie.dk. Alle priser er inklusiv moms, levering og returnering med GLS dette gælder ikke ved afhentning og levering i Vejle Flegmade 11L th.
  • Ved bestilling via myselfie.dk sker betaling online med dankort, Visa eller Mobilepay. Betalingen trækkes ved booking af udstyr forud for arrangementet.
  • Ved bestilling via e-mail skal betaling til myselfie Aps ske via faktura eller mobilepay. Ved faktura opkræves et ekstra gebyr på 200kr ekskl moms.
  • Ved forsinket betaling opkræves, ud over det forfaldne beløb, rente af det forfaldne beløb i henhold til rentelovens bestemmelser, samt gebyrer i henhold til samme lov. 
 1. Levering af udstyr og ansvar herfor
  • Udstyr leveres i en kompakt pakket papkasse, med special skum og består af myselfie med lampe, strømkabel, stativ og GLS
   returlabel- ingen retur label ved afhentning i Vejle Flegmade 11L th.
  • myselfie Aps afsender udstyret 2-5 arbejdsdage før dit arrangement, så det kommer frem til dig på den aftalte dato. Når udstyret er afsendt, modtager du en e-mail med bekræftelse herpå) dette gælder dog ikke ved afhentning eller levering i Vejle Flegmade 11L th.
  • Du skal selv sørge for installation og igangsætning af udstyret, medmindre andet aftales særskilt og skriftligt. Vejledning er vedlagt i kassen.
  • Modtager du mod forventning ikke udstyret til den aftalte dato, godtgøres du ordrens fulde beløb, jf. ordrebekræftelsen, så snart udstyret er returneret til myselfie Aps. myselfie Aps kan herudover ikke gøres erstatningsansvarlig for manglende levering af udstyr.
  • Benytter du GLS Erhverv som forsendelses metode, skal du være opmærksom på at GLS kun kan levere, hvis virksomheden/skolen/institutionen har åbent, så husk at være opmærksom på ferie-lukket perioder, da GLS ikke kan levere til en lukket virksomhed, samt at GLS leverer indenfor normal arbejdstid 08.00-16.00. 
 1. Returnering af udstyr
  • Udstyr skal returneres i samme stand, som det er modtaget.
  • Ved returnering anvendes den medfølgende GLS returlabel, som klistres på toppen af den leverede kuffert, hvorefter denne kan afleveres i alle GLS-pakkeshops.
  • Du er ansvarlig for, at udstyret afleveres i en GLS-pakkeshop første hverdag efter datoen for det afholdte arrangement. Den nærmeste GLS-pakkeshop kan findes på https://gls-group.eu/DK/da/depoter-gls-pakke-shops. Såfremt du benytter anden returneringsmetode, f.eks. fremsendelse med Post Danmark, afholder du selv samtlige udgifterne hertil.
  • Ved returnering af udstyr, er det vigtig du gemmer en kvittering for indleveringen med pakkens trackingnummer, som dokumentation for at pakken er sendt retur, hvis nu pakken skulle forsvinde undervejs.
  • Ved for sen aflevering, vil der blive faktureret dagspris pr. påbegyndt overskreden døgn, svarende til kr. 500 pr. døgn. Udstyret skal altid returneres rengjort og ubeskadiget. 
 1. Ansvar for udstyr
  • Udstyret leveres på dit ansvar og risiko fra udstyrets modtagelse til udstyret er returneret og modtaget af myselfie Aps, jf. pkt. 7. Leveret udstyr skal altid behandles omhyggeligt.
  • Du er ansvarlig for korrekt anvendelse og opbevaring af det leverede udstyr.
  • Det er ikke tilladt at videreudleje eller låne udstyret ud, ligesom udstyret ikke må ikke overdrages til andre end myselfie Aps.
 1. Mangler ved udstyret
  • Du er forpligtet til straks efter modtagelsen af udstyret, at foretage kontrol heraf.
  • Såfremt der konstateres fejl eller mangler ved det leverede udstyr, skal myselfie Aps straks kontaktes, således at afhjælpning kan finde sted.
  • Efter myselfie Aps’ konstatering af fejl eller mangler påbegyndes udbedringen uden unødigt ophold. Fejlbehæftede produkter udskiftes ved ombytning for myselfie Aps’ regning.
   Dette gælder dog ikke, såfremt fejlen skyldes din misligholdelse eller grov uagtsomhed. I disse tilfælde sker udskiftning for din regning.
   Ombytning sker via fragtfirma og der køres ud fra Vejle.
   For at ombytning skal kunne lade sig gøre skal fejlen meldes inden kl. 16:00 på en hverdag.
   Dette gælder dog ikke, såfremt fejlen skyldes din misligholdelse eller grov uagtsomhed. I disse tilfælde sker udskiftning for din regning. 
 1. Skader på udstyret
  • Såfremt du beskadiger det leverede udstyr, betaler du en selvrisiko i henhold til nedenstående:
   Skade på skærm: Kr. 1000
  • Bortkommer eller totalskades udstyret i din besiddelse, opkræves du kr. 10.000 i erstatning herfor. 

 1. Afbestilling
  • Ønsker du at annullere eller ændre en ordre, skal dette ske skriftligt pr. e-mail til info@myselfie.dk og senest 30 arbejdsdage inden datoen for arrangementet, således at my-selfieudstyret endnu ikke er afsendt fra lageret. Er udstyret afsendt fra lageret, kan ordren ikke annulleres.
  • Ved annullering betales 50 % af lejebeløbet til myselfie Aps. 
 1. Fortrydelsesret
  • myselfie Aps leverer billeder til individuelle arrangementer med en forskellig personkreds, og der er dermed tale om levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer og som har fået et tydeligt personlig præg og som dermed er undtaget fra forbrugeraftalelovens bestemmelser om fortrydelse, jf. lovens § 18, stk. 2, nr. 3. Du kan derfor ikke fortryde dit køb på myselfie.dk. 
 1. Datapolitik
 1. Klage og tvister
  • Hvis du som forbruger vil klage over myselfie Aps eller vores produkter, bedes du i første omgang sende en mail til info@myselfie.dk
   Hvis din klage afvises har du mulighed for at indbringe denne for Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Klagesager i Forbrugerklagenævnet skal først igennem Center for Klageløsninger via onlineportalen https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.aspx. For yderligere information kan du kontakte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på telefon nr.: 41 71 50 00.
  • Tvister mellem dig og myselfie Aps afgøres efter dansk ret og kan alene indbringes for danske domstole.